Сократ, Платон  жана биз

— Дүйнөдө нечен деген залкар ойчулдар өткөн! Чыгыштан да, Батыштан да! А эмне үчүн Платон? — Себеби, улуу америкалык ойчул жана жазуучу Ральф Эмерсон айткандай: […]

СОКРАТ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Б.з.ч. 469-399-жылдары жашаган байыркы грек философу Сократ адамдар менен маектешүү аркылуу акыйкатка жетүү методу менен иштеген. Ал өз окуусун оозеки баяндаган. Сократтын […]

Олжобай ШАКИР: «Конфуций, Сократ, Диоген & Галдир»

АҢГЕМЕ Конфуцийди Кун Цю десең да жарашат, Конфуций десең да жарашат. Кандай айтсаң жарашат. Ага баары жарашат. Тиштеринин арасы ачылып, орсоюп турса да жарашат. Бизге […]