Акылмандын ой нөшөр

Бальтасар ГРАСИАН (1601-1658), испан жазуучусу    Азчылыкка келгенде акылдуубуз, көпчүлүккө келгенде оомабыз. * * * Чычканга кебек алдырбаган сараң карышкырга келгенде алдырат. * * * Адам өмүрү пендечилик жорук-жосундар менен кармашып жүрүп өтөт.