Калыс ИШИМКАНОВ: Акын Фатима Абдалованын чыгармачылыгына сүртүмдөр

Бишкектеги “Улуу тоолор” басмасынан 2016-жылы акын Фатима Абдалованын “Жолдо бастым ойлонуп” аттуу 36 басма табак көлөмүндөгү ыр жыйнагы жарыкка чыкты. Китебин минтип – көп нерсеге баам сала алган, адам тагдырларына кайдыгер карай албаган жана жашоо, дүйнө, табият, адам жан дүйнөсү тууралуу терең ой жүгүртө алган акын гана атай алмак. Китепте деңизге куйган сансыз дарыялардай болуп, нечендеген адам тагдырларын артынган Жер планети алып учат… Мен Фатима Абдалованын аталган китебинде жаткан – канча бир адам тагдырларын, алардын кубаныч-кайгыларын, араздашууларын, бири-бирине таптакыр карама-каршы […]