Жеке архивден: Ашыке кандай киши эле?

Залкардын 90 жылдыгына карата Агынан жарылган жан эле. Ал аксакалды ошонүчүн жакшы көрчүмүн. Гезит үчүн маек курсаң да, өзүң үчүн аркы-беркини кобурашсаң да, шар ооз […]

Таалайбек АБДИЕВ: Сүзгөндү билбеген кишини сууга ыргытпа (3-маек)

1-МАЕК жана 2-МАЕК ушул шилтемелерден ачылат…  – Салижан Жигитов менен курган маектеримдин биринде ал киши: «Назым Хикмет сүрөттү кисти эмес, шыбабыра менен дубал бетине балпайтып тарткандай […]

Дебора Поттер: Көзкарандысыз журналистика колдонмосу

Редакциядан: Дебора Поттер айымдын журналисттердин кесиптик милдетине багытталган бул эмгеги бир гана аталган кесиптин ээлери үчүн эмес, бүгүнкү биз жашап жаткан жалпы коом үчүн да чоң […]

Решат Нури ГҮНТЕКИН: «Куштар кеткенде»

Түрк тилинен которгон Таалайбек АБДИЕВ   РОМАН -İ- — «Алтын жалбырак аноним» фирмасынан эмнеге кеттиң дейсиңби? Мунун таң кала турган деле эч нерсеси жок. Алган […]

Жек ЛОНДОН: «Ак Азуу»

ПОВЕСТЬ I БӨЛҮМ жана II БӨЛҮМ ушул шилтемеден ачылат III БӨЛҮМ I бап. От ээлери Бөлтүрүк  буга  капыстан  дуушар  болду.  Буга  өзү  күнөөлүү.  Аңкоолук кылды.  Үңкүрдөн  […]

Таалайбек АБДИЕВ «Апаӊды атаӊа пардаз менен көрсөт» дейт (2-МАЕК)

(1-МАЕК) ушул шилтемеде… – Убагында Алыкул Осмоновдун «Көл толкуну» аттуу тандалма ырлар жыйнагы «Сорос» фонду тарабынан англис тилине которулганына кубанып, тебетейибизди көккө ыргыта сүйүндүк эле, кийин […]

Жек ЛОНДОН: «Ак Азуу»

Жек Лондон – америкалык жазуучу, журналист жана коомдук активист. Ал Сан-Франциско шаарында, жарды фермердин үй-бүлөсүндө туулган. Жазуучунун балалык чагы жакырчылыкта өткөн. Жазуучулук даражага жеткенге чейин […]

Таалайбек АБДИЕВ «Бардык нерсенин куну – эмгек» дейт (1-МАЕК)

«Эң башкы тилдердин кайсынысы болсун, алты эле жылда үйрөнсө болот. Өз эне тилиңди толук үйрөнүүгө бүт өмүрүң да жетпейт». ВОЛЬТЕР Мансап, көрдүйнөнүн артынан кууйт кыргыз. […]

Таалайбек АБДИЕВ: «Котормотаануу илимине киришүү…» (4-БӨЛҮК)

1-БӨЛҮК, 2-БӨЛҮК, 3-БӨЛҮК (ушул шилтемелерден ачылат) Фразеологизмдер жана аларды которуунун ыкмалары Сөз айкаштарынын эки түрү бар: эркин сөз айкаштары жана туруктуу сөз  айкаштары.  Эркин  сөз  […]

Таалайбек АБДИЕВ: «Котормотаануу илимине киришүү…» (3-БӨЛҮК)

1-БӨЛҮК жана 2-БӨЛҮК (ушул эки шилтемеден ачылат) Калькалоо Буга чейин белгиленгендей,  котормо  тилинде  жок  бирдиктер транскрипция же транслитерация менен эле эмес, кээде калькалоо ыкмасы (французча calque […]

Таалай АБДИЕВ: «Котормотаануу илимине киришүү…» (2-БӨЛҮК)

1-БӨЛҮК (ушул шилтемеден ачылат) ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ  ТАЗА  ТҮРҮНДӨ  СЕЙРЕК  КЕЗДЕШЕТ  Котормо тексттердин типтери Котормо практикасын  жана  азыркы  котормотаануу  илиминдеги түшүнүктөрдү  системалуу  түрдө  талдоо  котормолордун  бирдиктүү типологиясын  […]

О’Генри: «Олуялардын белеги»

О. Ге́нри, чыныгы аты Уи́льям Си́дни По́ртер – америкалык жазуучу, аңгеме жазуунун таанылган чебери. 1862-ж. 11-сентябрда Гринсборо шаарында (Түндүк Каролина) врачтын үй-бүлөсүндө туулган. Үч жашында […]