Николай Гарин-Михайловский: Гений

АҢГЕМЕ I Шаарда жашаган, узун чачы арстандын жалындай түрмөктөшүп самсаалап, сакалы карылыктан пилдин сөөгүндөй саргайып кеткен, өлчөмсүз чоң, дардайган еврейди элдин баары билчү. Узун кемселчен, жамаачыланган туфли кийген бул адамды, башкалардан еврейлердикиндей ылдый карабай, чанагынан чыгып, кайдадыр өйдө жакты караган көздөрү айырмалап турчу. Жыл артынан жылдар жылды; муундар алмашты; таш жолдордо эл ташыган арабалар калдырап, көчөлөрдө эч качан бүтпөгөн иштерине дайыма шашып жүргөн адамдардын аягы үзүлбөй, тынымы жок балдардын күлкүлөрү тыйылбай ары-бери чуркап жүрүштү, — бир гана бардыгына кайдыгер картаң […]

Асан АХМАТОВ: Каткелди

ПОВЕСТЬ Адам баласынын башына түшчү эң оор окуя бул — согуш. Ал адамдарга кыйроо, өлүм, жоготуу, кыйноо, ачарчылык, жетимдик жана ушул сыяктуу жамандыктардан башка эч нерсе алып келбейт. Мен муну так билем, анткени балалык кезим 1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согушка туш болду. Азыркы жаңы заманда ал апаат биздин жаш муундарга тарыхтын жөнөкөй гана барактары сыяктуу сезилсе, бизге өмүрүбүздүн унутулгус күндөрү болуп, жаман так салып кетти. Ойлоп көрсөм, андан бери жетимиш жылдан ашык убакыт өтүптүр. Бирок ошол биздин үй-бүлөбүздүн башынан өткөн […]

Карлос Кастанедадан он беш сабак

Карлос Кастанеда – америкалык жазуучу жана антрополог, этнограф, ойчул, яки уруусунун индееци дон Хуан Матустун окуусу жөнүндөгү 12 томдук бестселлер-китептердин автору. Философия жана антропология илимдеринин доктору. Кастанеданын бул китептери убагында эл арасында зор кызыгууну туудурган. Өзүн өзү таанып-билгиси келгендер үчүн табылгыс баалуу китептер. Карлос Кастанеданын окуусун бир түрдүү кабыл алуу мүмкүн эмес жана аны баары эле түшүнүп, аңдап-биле бербейт. Анын дон Хуан Матус жөнүндөгү китеби миллиондогон тираж менен дүйнө элине тараса да анын нукура маңызына алиге түшүнүп жетүүгө мүмкүн эмес. […]

Сойкунун афоризмдери

Нинон де ЛАНКЛО  (1620-1706) Бул айым өз доорунда Франциядагы адабий салондордун бирине ээлик кылган сойку болгон.   * * *  Аялзатка арзууңду жеткиргенге караганда көбүрөк кылыктандырсаң, ычкырын тезирек чечет. * * * Кудай-тааладан суранарым, мени берешен адам кылса мейли, бирок берешен катын кылбасын.