Николай Гарин-Михайловский: Гений

АҢГЕМЕ I Шаарда жашаган, узун чачы арстандын жалындай түрмөктөшүп самсаалап, сакалы карылыктан пилдин сөөгүндөй саргайып кеткен, өлчөмсүз чоң, дардайган еврейди элдин баары билчү. Узун кемселчен, […]

Асан АХМАТОВ: Каткелди

ПОВЕСТЬ Адам баласынын башына түшчү эң оор окуя бул — согуш. Ал адамдарга кыйроо, өлүм, жоготуу, кыйноо, ачарчылык, жетимдик жана ушул сыяктуу жамандыктардан башка эч […]

Карлос Кастанедадан он беш сабак

Карлос Кастанеда – америкалык жазуучу жана антрополог, этнограф, ойчул, яки уруусунун индееци дон Хуан Матустун окуусу жөнүндөгү 12 томдук бестселлер-китептердин автору. Философия жана антропология илимдеринин […]

Сойкунун афоризмдери

Нинон де ЛАНКЛО  (1620-1706) Бул айым өз доорунда Франциядагы адабий салондордун бирине ээлик кылган сойку болгон.   * * *  Аялзатка арзууңду жеткиргенге караганда көбүрөк кылыктандырсаң, ычкырын […]