Эзоп: Бугу жана жүзүмзар

Бугу мергенчилерден качып, жүзүмзарга жашынып калат. Мергенчилер көрбөй өтүп кеткенден кийин, эми таба алышпайт деп ойлогон ал жүзүмзардын жалбырактарын бурдап жей баштайт. Ошондо мергенчилердин бири бурулуп көрө калып, так мээлеп жарадар кылат. Онтоп жатып өлөрүн сезген бугу: “Тиешемди алдым, мени сактап калган жүзүмзарды жок кылдым эле” деген экен өзүнө өзү. Тамсил өздөрүнө жакшылык кылган адамдардын көңүлүн ооруткан адамдарга туура келет. Жакшылыкка жамандык кылган адамдар жазасыз калбайт.   Аял жана тоок Бир жесирдин күн сайын бирден жумуртка тууган тоогу болгон экен. […]

Маймыл менен мышык

Жан де Лафонтен (1621-1695) ТАМСИЛ От үстүндө, казанда, Каштан жатты куурулуп. Маймыл карап отурду, Шилекейи чуурулуп. Аңгычакты арытан Мышык чыкты суурулуп. Маймыл айтат: — «Кел бери, Кана, кыйын экенсиң, Казандагы каштандан Эки-үчтү эңип көр».

Эзоп

Тамсил Адам менен Гермес  Көптөгөн адамдар менен кошо чөгүп бараткан кемени көргөн бирөө: «Күнөөлүү жалгыз адам үчүн адилетсиз кудай канчалардын жанын кыят?!» деп кейип атса, тегерегиндеги жайнаган кумурскалардын бирөөсү аны чагып алат. Жалгыз кумурскага жаалданган адам бир убакта таманынын астындагы быжыраган кумурскаларды тебелеп өлтүргөнүнө кыжырланган Гермес аны таягы менен бир уруп, минткен экен: «Күнөөлүү жалгыз адам үчүн адилетсиз кудай канчалардын жанын кыйганына сен кандай жаалдансаң, кумурска деле ошол». Андыктан адам бактысыздыкка кабылганда Кудайга шек келтирбей, андан көрө өзү кетирген катасын […]