Кыргыздардын теги кытай жазма булактарында

Макелек ӨМҮРБАЙ Түрктөр[1] менен тектештиги Кытайдын биздин санактын IV кылымынан VII кылым аралыгындагы «Түндүк тарыхы» (北史) менен «Жов наама» (周书) аттуу тарых китептеринде Түрктөр менен Кыргыздардын теги боюнча мындай уламыштар жазылган: «Сак элинде Абам бек аттуу адам болуп, анын 70 бир тууганы болгон имиш. Ошонун ичинде, Нышачор аттуу бирөө чыйрак экен да, өзүнчө жөндөмдүү болуп, шамал айдап, жаан жаадыра ала турган жайчы экен. Ал жай атасынын (пиринин) жана кыш атасынын (пиринин) эки кызын алат. Ошонун ичинде бирөө бир эле жолу […]