Бурбаки Никола

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Француз математиги Никола Бурбаки 1939-жылдан баштап математикалык эмгектерди жаза баштаган. Бирок баарынан кызыгы – бул жеке адам эмес, Франциядагы бир нече математиктердин […]