Султан ЖУМАГУЛОВ: Марадона

АҢГЕМЕ Марадона деген – бу Чолок көчөдөгү Ысмайыл чоң атанын тун небереси. Эки жылга ооду го, азан айтып койгон Эсен аты калып, Марадона атка конгонуна. Ой-санаасынын баары футбол деп жүрүп тапканы. Марадона болбой куруп кетсин, жаман тамдын тамтыгын чыгарганын укпайсыңарбы. Тамы да ошончондон төрт кошкондо болуп, өткөн-кеткендин же көзүнөн далдоо эмес. Жол жак ыптасында кеңдиги чаранын бетиндей тегерек чийин бар, анын акиси эбак күбүлүп бүтүп, эми шыбагы оюлуп баратат. Таамай тээп машыгам деп ошол чийинге тебе берип, ушул болду. Дегеле […]

Балдарга кечки аңгеме

АМАЛ   Чоң кабат үйдүн алдында чүкө ойноп аткан Эш менен Шерге жаңы эле келген боз уландар үстөмдүк көрсөтүп баштады. Алар адегенде өздөрүнөн кичинекей Шер менен Эштин чүкөлөрүн тартып алышты. – Бер менин чүкөмдү, – Шерди тигилердин бири көкүрөккө түртүп жиберди: – Бербейм, бар ары. – Чүкө силердики эмес, биздики… – деп Шерге кошулган Эшти боз уландардын экинчиси кекетип баштады: – Азыр экөөңөрдү тең төбөгө чаап, чүкөңөрдү тартып алсак эмне кылып аласыңар? – Тартып алалбайсыңар, – деди Шер да, Эш да.