Аю менен чиркей

Кыргыз жомогу Дөбөдөй болгон чоң аю муштумдай болгон коёнду кармап алып, эч бир  жазыгы  жок  байкушту  кулагынан  чойгулап  кыйнайт.  Өлүмгө жеткирбесе да эсин оодарганга чейин алпарат. Ошондо коен капаланып: — Кулак  жазылар,  көздүн  жашы  кургар,  бирок  ушунча  кордук көрө турган  эмне  жазыгым  бар!  Аю  токойдогу  аңдардын  чоңу,  күчтүүсү, карышкыр менен түлкү араларынан кыл өтпөгөн ысык достор.  Эми мен кимге корголойм? — деп арман кылат өзүнчө.

Көгөөн чиркейге шерик эмес

Украин жомогу Көгөөн эки жагын каранып учуп барат, а чий түбүндө көлөкөлөп чиркей отурат. Көгөөн айтат ага: – Жүрү тууган, бирге учабыз! – Йе, сага жакшы, денеңдин баары кабырга. А менин курсагым чоң үчүн күндөн корком.