«РухЭштегилер» Жамалбек Ырсалиевдин карышкыр экенине оозубуз ачылып отурат

Карышкыр АҢГЕМЕ Чабанмын. Кыштоого көчтүк. Кыргоо деген жерден Жаңыбай деген кокту бизге тийди. Жыгачтан салынган жалгыз сарайда эрбелеңдеп колуктум Айзада экөөбүз ээрчишип жүрөбүз. Эстен кеткис […]

Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Тоо башында

ЭССЕ Ошол жылы Жон-Булактын кырын ашып, Тешик деген жерге жаз тоого (жаздоо) келдик. Ал кезде биз менен кошо Кочкор районунун чабандары да келээр эле. Менден […]