Сардарбек РЫСКУЛОВ: Жалгыз балапан

<<<<<<<<<<<<<Башы Бирде бүркөк, бирде жаркырап-жайнап чайыттай ачылып турган жаздын жанга жагымдуу күндөрү. Булут жашып, жаан-чачын өксүбөй жабалактап, чөп чыгып жаткан учур. Ошол жаздын башынан баштап Чырпыктынын зоокалуу бийик жарларына Мамбеталы көп барчу болду. Бүркүттүн уясын тартып алган эки ителги Мамбеталынын тынчын алды. Отурса-турса да оюнан кетпей конду. Чырпыктынын жарларына жыл сайын тууп балапан учурган бүркүттөн тартып, турумтайга чейин алгыр канаттуулар көп эле болгон. Алардын бир даары Мамбеталынын көзүнө өзүнүн үй канаттууларындай жедеп үйүр алып калган. Отуз жыл бою алгыр канаттууларга […]

Касым КАИМОВ: Каракаш

(Аңгеме-тамсил) Каракаш — кадимки эле чымчык. Турпаты: бозтаркылдактан субагай, короолудан калбаат, таранчыдан сымбаттуу. Сырткы түрүн кошуп келгенде башкалардан көрө торгойго бир аз окшош. Анын өзүнө бүткөн өзгөчөлүгү: чекесинде кокусунан сызылгандай капкара кашы бар. Кеп сырткы түрүндө эмес. Каракашта укмуштай сапат бар. Ал Булбул эмес — акын, Торгой эмес — чечен, Тоту эмес — кооз. Өзүнүн артыкчылыгын башкалардыкынан мурда сезүү, бирок самагандай урмат менен сыйга жетпөө Каракашты кайгыртты. «Канаттуулар эмне үчүн менин баалуулугумду билишпейт?» — деген суроо кээде шек туудуруп, ушул […]

Куш төрөсү Күкүктүн бийликтен кулаганы

Украин жомогу Канаттуулардын эң улуусу Күкүк болгон дейт. Аны ургаачысы башкарчу экен. – Канаттууларды чогултуп, сөөктөрүнөн уя жаса, – дептир ургаачы күкүк бир күнү. Анан куштун баары жыйналат, карга көрүнбөйт. Күкүк сурайт: – Канаттуулардын баары келдиби? – Карга келбеди, – дешет баары. Карга биринчи күнү жок, экинчи күнү да жок. Башка куштар ичпей, жебей эки күн отурушат. Карга үчүнчү күнү келет. – Кайда жүрдүң? – дейт Күкүк андан. – Жер үстүн кыдырдым. Тоо көппү же түзөңбү деп эсеп жүргүздүм. – […]

Кызыл карагай

Ясунари КАВАБАТА – жапон жазуучусу, Нобел сыйлыгынын лауреаты. Дүйнөгө атагы тараган жазуучулардын бири. Ал 1899-жылы 11-июнда Жапониянын Кита аймагынын Осака айылында туулуп, 1917-1924-ж.ж., Токио университетин аяктаган. НОВЕЛЛА Качантан бери ал  өзүнөн  бамбуктун   добушун, шабдаалынынын гүлүн сезе баштады? Ал эми азыр  ал бамбуктун добушун гана укпастан бул добушту көрө да баштады, а тургай шабдаалынын түсүнө гана  маашырланбастан  — өнө боюнда шабдаалынын  түсү угулуп турду. Ал бамбуктан алыс болсо да анын добушун жана кызыл карагайдын шыбырын  угуп калчу.  Шабдаалынын гүлүнө  көз чаптырсаң  […]