Италия эл жомогу: Королдун туткундары

Король боюнча сөз болуп калды эле, эмесе дагы бир король жөнүндө жомок угуп койгула. Илгери Италияда кандай болгонун билесиӊерби: кайда барсаң король, майда мамлекеттерге бөлүнгөн, бир шаарда бир король, башкасында экинчи король. Ушундай бир өлкөдө карт король өлүп, ордуна анын уулу таажы кийип, король болуп калат. Ал алгачкы башкаруусун эл-жерин кыдырып көрүүдөн баштады. Башкы кеӊешчи менен министрлеринин коштоосунда ак боз атты минин өз өлкөсүн айланып чыкты, түшкө жакын чыккан король, күн батканча кыдырып бүтүп, кайра келип калды, кудай жалгап анын […]

Нуралы Капаровдун соңку жазган ырларынан

СЫЙЛЫК Турар, Жолон, Мидиндей акындарды Эл акыны дебеске акың барбы? Кана, кимиң качырбай такымдадың? Кана, кимиң тизгиндеп жакындадың? Калың кыргыз сүйгөндөй кучак жайып деги алардай сыймыктуу атың барбы? Эптей албай эки сап элдикпиз дейт элдик эмес “Кыргыз эл акындары”! ТАЛАНТ Кудай сага тонналап талант берген, капталыңа калдайган канат берген. Майда турмуш козгой албай талантыңды, жеңил турмуш желпий албай канатыңды, турасың кара жердин кучагында. Калдактап учаарыңа кара бакты каңтарган шамал жетпей, ай-ааламды аңтарган добул жетпей, албуут кыял алкынган деңиз жетпей, күкүктөгөн […]

Саясый кошок

Чок Оомат кетип кор болдуң, Ойгон кыргыз! Ойгонгун! Оңолдубу турмушуң Оозун карап чоңдордун?! Ордо дечү Акүйүң Оёндорго толгон күн! Тааныбастар кудайын Талкалайт кутун ордоңдун. Так талашы күч алып Тандай албай оң жолду, Башчылар биздин эсирип Баш мыйзам канча оңдолду?! Батышты тиктеп отуруп Батыштан көрдүк ойронду. Оңойт деп эми турмушум Орустан күтпө олжоңду! Дилиңе кирип алышып Динчилдер бузду молдоңду! Улутпуз дейбиз, а бирок Унуттук кыргыз болгонду!