Садык АЛАХАН: Казыбектин замана жөнүнтөгү ырлары

Замана, заман көйгөйү жөнүндө Казыбек казалчы да бир топ жүрөк-жүлүнгө жетээрлик деңгээлде ырдап кетиптир. 1929-жыл Казыбектин өмүрүндөгү эң бурулуш жыл эле. Эгерде буга чейин капаздагы булбулдай болуп Жараткан берген шык-жөндөмү үнүнүн болушунча бийик чыкпай келип (анткени, атасы Мамбетимин уулунун эл алдында “дубана кейиптенип” ырдап жүрүшүнө катуу тыюу салып койгон болчу), эми гана эркиндик алып канатын кеңири жайып күүлөнөйүн деп турса, пенделик тагдыры минтип азаптуу бурулушка тушугуп, башына кайгы-муң түштү. Мындай окуя ырчынын бүт жан-дүйнөсүнө эбегейсиз катуу таасир этип, кечээги менен […]

Дилбар ЧОКОЕВА: Токтогул таануу боюнча жаңы илим керекпи?

«Токомдун тагдыры, мындайча айтканда, кыргыз журтунун тагдыры десек жаңылбаспыз” Чыңгыз АЙТМАТОВ Белгилүү философ, улуу акындын кичүү жердеши Жамгырбек Бөкөшов “Токтогул ким?” деген суроону коюп, ага өзү төмөндөгүдөй жооп узатат: “Токтогул ким?” деген суроо андан караманча кабары жок кишиден (чет элдикпи же башкабы) улам гана чыгып отурган жок. Бул суроону күндө Токтогулдун ыр-күүлөрүн угуп жүргөн өзүбүз да өзүбүзгө беришибиз керек. Жакшылап ойлонуп, өз жообубузду тактап-таасындашыбыз абзел”(Ж.Бөкөшов. Окуя өтөт, ой калат. Б., 2013,223-б.). Бул зылдай оор сүйлөмдөрдүн түбүнө Ала-Тоонун кучагына сыйгыс маани […]

Шакен МАМБЕТАИПОВА: Табият табышмагы

ЖАРАТЫЛЫШ ЖӨНҮНДӨ Оо, дүнүйө, кылгырган, Ойлондуруп ыр кылган, Улуу түндөр, улуу айлар, Убакытты жылдырган. Ойлоп көрсөң калыстап, Дүйнө сыры табышмак. Оюң кетет билүүгө Алыс-алыс алыстап.

Назгүл ОСМОНОВА: Сенин сүйүүң

Сенин сүйүүң жаңы ачыган жаш шарап, Сен бар күндөр бал сыяктуу даамданат. Өчпөс отту алоолонткон сезимге, Өзүң менен көрккө келет чар тарап. Кыя белде мен кезиккен жаш сүйүү, Кылым бүтпөс бир жомокко алпарат.