Садык АЛАХАН: Казыбектин замана жөнүнтөгү ырлары

Замана, заман көйгөйү жөнүндө Казыбек казалчы да бир топ жүрөк-жүлүнгө жетээрлик деңгээлде ырдап кетиптир. 1929-жыл Казыбектин өмүрүндөгү эң бурулуш жыл эле. Эгерде буга чейин капаздагы […]

Дилбар ЧОКОЕВА: Токтогул таануу боюнча жаңы илим керекпи?

«Токомдун тагдыры, мындайча айтканда, кыргыз журтунун тагдыры десек жаңылбаспыз” Чыңгыз АЙТМАТОВ Белгилүү философ, улуу акындын кичүү жердеши Жамгырбек Бөкөшов “Токтогул ким?” деген суроону коюп, ага […]

Шакен МАМБЕТАИПОВА: Табият табышмагы

ЖАРАТЫЛЫШ ЖӨНҮНДӨ Оо, дүнүйө, кылгырган, Ойлондуруп ыр кылган, Улуу түндөр, улуу айлар, Убакытты жылдырган. Ойлоп көрсөң калыстап, Дүйнө сыры табышмак. Оюң кетет билүүгө Алыс-алыс алыстап.