Калила жана Димна (6-7-8-9-бөлүм)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<Башы АЛТЫНЧЫ БӨЛҮМ Дабшалим акылман Байдабага мындайча кайрылды: — Абдан жакшы! Кызыктуу окуя экен. Эми жасап жаткан ишинин аягына жетпей, коркоктукка алдырып жиберген кишилердин абалын, окуялары менен кошо айтып бер. — Ар бир киши иштин өзгөчөлүктөрүн жакшылап териштирбей, аңдабай туруп жасаганга аракет кылса аягында өкүнүп калат. Мен муну сизге суусарды өлтүргөн молдонун окуясы менен баяндап бергенге аракет кылайын. Анда эмесе… МОЛДО ЖАНА СУУСАР Гуржан деген шаарда бир молдо жашачу экен. Аялы айдай сулуу, бирок балдары жок болуптур. Молдо эчак эле […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Апокалипсис (кыямат кайым)

АҢГЕМЕ Бул жарык дүйнөнүн ада болору кыштын кыраан чилдесине туш келди. Түн качан түшөрүн такташты, Күн жалп этип бир заматта өчүп каларын айтышты. Динчилер “Тоорат”, “Забур”. “Инжил”, “Куран” китептерин көтөрүп чыгышты, жарык дүйнөнүн түгөнөрүн дин китептеринде жазылгандарга таянып, бир ооздон ырасташты, бирок кыямат кайымдын келер мезгили Кудайдын өзүнөн бөлөк эч ким билбейт дешти. Окумуштуулар эки жаатка бөлүндү: бири Күндүн энергиясы бир нече миллиондогон жылдарга жете тургандыгын, Күн эч качан жалп этип өчпөрүн айтып, эсебин көрсөтүштү; экинчи топ Күн жалп этип […]