Калила жана Димна (6-7-8-9-бөлүм)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<Башы АЛТЫНЧЫ БӨЛҮМ Дабшалим акылман Байдабага мындайча кайрылды: — Абдан жакшы! Кызыктуу окуя экен. Эми жасап жаткан ишинин аягына жетпей, коркоктукка алдырып жиберген кишилердин абалын, […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Апокалипсис (кыямат кайым)

АҢГЕМЕ Бул жарык дүйнөнүн ада болору кыштын кыраан чилдесине туш келди. Түн качан түшөрүн такташты, Күн жалп этип бир заматта өчүп каларын айтышты. Динчилер “Тоорат”, […]