Башкыр эл жомогу: Абзалил

Жаштайынан жетим калган Абзалил деген жигит жылкычылардан жылкынын куйрук-жалын сатып алып, андан жип өрүп базарга сатып жүрчү экен. Бир жолу ал бул ишин көл жээгинде кылып атса көлдүн ээси суудан чыгып сурап калды: — Эмне кылып атасың? — Эмне кылмак элем, жибимди өрүп бүтө калсам сенин көлүңдү сүйрөп кетейин дедим эле, — деди көл ээсинин аңкоо экенин байкаган Абзалил кууланып. — Көлүмө тийбе жигит, аның үчүн менден каалаганыңды ал, — деди чындап коркуп кеткен көл ээси. — Чын элеби! Менин […]