Үч аргымак, үч чана

(Алгы сөз) Эркалы, атактуу авар акыны Расул Гамзатов байкебиздин баягы, атактуу китебин баштаардагы айткандарын эстедим. Ал мындай дебеди беле: – Менин тоолуктарымдын бир адаты бар, бир жакка жөнөрдө эшик алдынан эле атына мине калып, жөнөп бербейт. Ал атын жетелеп, айылдын четине чыгат. Ага чейин унчукпай, ойлонуп, бир топ жерге чейин барат. Балким, жолго чыгарда эмнени унутту, жолдо аны эмнелер күтүп турат, кимдерге жолугат, ушуларды ойлоп алат. Анан, айылдын четине барып, атына минет да, чу койгон бойдон, аттын туягынан көтөрүлгөн коюу […]

Ренди ГЕЙДЖ: Бийиктик жана байлыкты багындыруучу жолдун жети руханий мыйзамы (3-4-бөлүк)

1-2-бөлүгү ушул шилтемеде 3.Бөлүк. Айланпа мыйзамы. Өркүүндөөнү шар агып турган агын сыяктуу элестетүүбүз керек. Ал эч убакта бир жерде токтоп турбайт.  Бир буумда туруп калган суу акырындык менен балыр басып кирдеп калат эмеспи. Өркүндөөнүн айлампа мыйзамы дал ошол суу сымал. Үмүт үзүлүп, көңүл калуу бизди ошол туруп калган сазга бат эле айладырат. Эгерде биз тосмолорго жол бербей, айлампаны ар дайым айландырып турсак, өркүндөөнүн дайрасы кенен агат. Мисал үчүн, мен эч убакта бар болгон байлыгымдын тизмесин, атым жазылып турса да, ачыкка […]