Шайлообек Дүйшеевдин бөбөктөр үчүн жараткан чыгармасы (1-сабак)

«А» дан «Я» га чейин (Тил сөздүк) Автордон: Бул ыр эмес, балдарга сөз үйрөтүү үчүн оюн ыкмасына салынып жасалган атайын тил сөздүк. Муну бала бакчалардын тарбиячылары, мектеп мугалимдери, кыргыз — орус тилдерине арналып өткөрүлчү ар кандай иш — чаралардын уюштуруучулары колдонмо катары пайдаланса болот деген ойдобуз. Эскерте кетчү жагдай, айрым сөздөрдүн котормолоруна макул болбогондор уйкаштыгын бузбай туруп тууралап алышса болот. Агит деген — үгүт болот. Апатия — күйүт болот. Баба деген — аял болот, Балбес деген жаман болот. Весть деген […]