Дилазык: Эркектин калп айтканы жөнүндө болмуш

Бир жолу отунчу дарыя жээгиндеги куураган бактарды кыйып жүрүп, балтасын сууга түшүрүп жиберди. Ал кайгысына чыдабай ыйлап олтурса, дарыядан аны ээси чыгып минтип сурады: — Оо, адам, эмне себептен ыйлап олтурасың? — Кантип ыйлабайм, эптеп отун кыйып оокат кылып жүргөн балтамды сууга түшүрүп жибердим. Эми мен байкуш үй-бүлөмдү кантип багам. Деңиз ээси сууга чумкуп кирип кетти да, чылк алтындан жасалган балтаны көргөздү: — Бул балта сеникиби? — Жок, бул менин балтам эмес, – дейт отунчу. Деңиз ээси кайра чумкуп, күмүштөн […]