Дилазык: Тас киши

Илгери бир тас киши жашайт. Тастыгынан азап чегип, кышкысын башы үшүп, жайкысын күн өтүп жаман болот. Анысы аз келгенсип, тас башын чымын-чиркей чагып кете берет. Күнү-түнү жаны жай албай, аябай кыйналып кетет. Бир шыпаагердин дайынын угуп калат, чөптөрдөн көптөгөн дары-дармек жасайт экен. Тас шыпаагерге келип: — Бир нерсе кыла көрүңүз, тасыма даба таппасаңыз болбой калды, — деп жалынып-жалбарып жиберет. Көрсө, шыпаагер өзү да тас экен. Ал калпагын чечип, башын көрсөтүп, мындай дейт: — Ой, менин көргөн күнүм да курусун, бирок […]