Дилазык: Жамгыр менен күн

ПРИТЧА Бир аялдын эки уулу болуптур. Улуусу кол чатыр сатса, кичүүсү кездемелерди боёкко салчу экен. Эгер күн чайыттай ачык болсо кол чатыр сатып алган кардарлар жок үчүн улуу уулунун иши токтоп калчу дешет. Эгер жамгыр жааса кичүү уулунун кездемелери кургабай турган болот. Ал эми энесинин жашоосу кайгылуу жана үмүтсүз эле. Бир күнү ал акылман адамды жолуктуруп, акыл насаат алды. Ошондон кийин ал аял күн жааса улуу уулунун,  күн ачылса кичүү уулунун жүрүп жаткан ишине кубана баштады. Жашоодо жакшы нерселерге көңүл […]