Динара БЕЙШЕНАЛИЕВА: Тайгак жол, тар кечүүгө келип калдык

(Эки эненин аңгемеси “Саманчынын жолунун” мотиви  менен ) – Амансыңбы, Жер-Эне! – Аманчылык,Толгонай, келдиңби? Былтыркыдан быйыл картая түшүпсүң  го? – Сен дагы, Жер-Эне. Бөкчөйүп, бөксөрүп […]

Динара БЕЙШЕНАЛИЕВА: Практикант агай

АҢГЕМЕ Көп сүйлөбөйт. Күлбөйт. Беш-алты досу бар. Ошолор менен мектепке келет, кетет. Быйыл жетинчи класска өттү. Бою узарды, чачы узарды. Көбүрөк да күлүп калды эмнегедир. […]

Динара БЕЙШЕНАЛИЕВА: Көгүчкөн

АҢГЕМЕ Ал ичикти желбегей жамынып, эшиктин алдында турду. “Чыр-чыр”, “чы-ыйт” деген үн чыкты көктөн. Антип-минтип акыл жыйгыча көгүчкөн ичиктин ичине башы менен сайылгандай кирип, колтукта  […]