Ар бир үй-бүлө, ар бир адам үчүн асыл ойлор

Силердин эң жакшы ишиңер – үй-бүлөгө күйүмдүү болгонуңар (Хадис) Үй-бүлөсүн сүйгөн аял үчүн мизи майтарылбаган атаандаш жок. (Азирети Али) Үй-бүлө коомдун өзөгү. Коомду талкалоого жасалган аракет – үй-бүлөгү чабуул. (Сэмюэл Батлер) Үй-бүлө – падышалар да кире албаган чеп. (Ральф Уолдо Эмерсон) Бактылуу үй-бүлө – эртеңки бейиш. (Жорж Бернард Шоу) Бир үй-бүлө менен бир падышалыкты башкарууда эч кандай айырма жок. (Мишель де Монтень) Үй-бүлө жашоосунун бактысындай эч нерсе жок. (Оскар Уайльд) Ар бир үй-бүлө өзүнчө тарых. Окуганды билгенге дастан. (Альфонс де […]