Дилазык: Түз жүргөн ата

Тээ илгери бир киши атасынын адептүү, түз жүргөн киши экенин айтып мактанат. Ал: — Менин атам сооп иштерди көп кылат, эч кимди өлтүргөн эмес, колу да туткак эмес. Сөзү түз, жалган сүйлөбөйт, садаганы ашыра берет, — дей айтат. Анын айткандарын бир жинди угуп: — Менин атам түз жүргөн жагынан сеникинен ашып түшөт, — дейт. Турган эл суроо салат: — Эми атаң эмне жакшы иштерди жасады эле, айтып берчи?! – дешет. Анда жинди: — Эгерде менин атам бала кезинен эле жанкумардан […]