Дилазык: Мурас бөлүштүргөндө

Качандыр бир кезде Индия мамлекетинде кшатрия (аскер кастасына тиешелүү адам) жашаган экен. Ал катуу ооруп, өлөрүн билип калат. Эки баласын чакырып, керээзин айтат: — Мен өлгөн соң, менден мураска калчу байлыкты адилет, калыс бөлүштүргүлө. Атасы өлгөндөн кийин балдары байлыкты экиге бөлүшөт. Бирок улуусу кичүүсүнө үлүш тең бөлүнбөй калганын айтат. Ошондо бир дейди чал: — Келгиле, мен силерге тең бөлгөндү үйрөтүп коеюн: кандай буюм болбосун, аларды тең экиге бөлгүлө, ошондо ичиңер ачышпайт, — деген экен. — Кандайча тең экиге бөлүп? — […]