Элдияр ЖАЛИЛОВ: Исламдагы диний агымдардын таралышы

Кыргызстан эгемендик алгандан тарта өлкө ишеним эркиндигине кулач ачып, жарандарга өз эркине жараша динге ишенүүгө мүмкүнчүлүк берген. Ошол күндөн баштап умтулган кыргыз жаштары өз мекенинде жана чет мамлекеттерде диний билим алышууда. Бирок алар кандай билим алууда? Кайсы мазхаптын таалим-тарбиясын көрүүдө? Суннит мектебининби же шиит мектебининби? Эгер сунниттик негизде болсо, ашъарий жана матуридийлик негиздеби?  Же өз окуусун «салафи салихилердин ишенимине негиздедик» деп көкүрөк каккан ваххабийлердин салафилеринен билим алып жатабы? Муну коомчулук жакшы билбейт. Исламий окуу жайда окуп жатса эле, мусулманчылыктын маани-маңызы […]