Диний фанатизм атеизмден өткөн коркунуч жаратты

«Диний көзкараштардын кесепетинен канга сугарылбаган дүйнөнүн бир дагы булуң-бучкагын таппайсың». Дени ДИДРО, француз философу Коомдун так бүгүнкү абалын чагылта турган притчадан баштайлы кепти. Кудум азыркы ал-акыбалыбыз притчада айтылат. Бир курдай суу ташыган көп адам кудукка келишти да таза челектерине таза суу толтуруп алышып, ар кимиси сууга зар болуп отурган өз-өз айылдарына ташып жөнөштү.   Адамдар өз идиштерин көтөрүнүп, суу ташып келгендерге жетип келишти, бирок алар суу куюлар идиштерин жууганды унутуп коюшкан эле. Бир айыл эли – кызылгаттын шербети куюлган идиштерин, […]