Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Рэкет

АҢГЕМЕ Айылга кайтып келдим. Менин дайынсыз кеткенимди, айтпай-дебей Кытайга кирип чыкканымды эч ким билбейт эле. Атам байкуш ооруп төшөктө жатыптыр. Доочулар атама чейин келиптир. Алып кетели десе жарагыдай малы жок же жүктөп кеткидей жарытылуу оокаты жок… Атам жаткан төшөгүнөн башын араң көтөрдү да: — Эч нерсе айта албайм. Мага көрсөткөнүңдү балаңан көрүп кал, — деп кайра жатып калды. “Эки оору бир келсе — ажалыңдын жеткени, эки доочу бир келсе — амалыңдын кеткени” деген жашоо башталды. Үйүбүзгө эки күндүн биринде акча […]

Кыйтырдын кеңеши

Дат жомогу Ютландияда колдон суурулган эки алдамчы жашашыптыр. Биринин  эл койгон ылакап аты Шыпыр, экинчисиники Кыйтыр экен. Экөөнүн кылган иштери  алдамай болгону менен бири бирин таанышчу эмес тура.  Бирок алар акыры жолугушушуп,  алдамчылыктарын сынашып, ал мындайча болуптур. Бир жолу кайран Шыпыр бир эле уюн жети касапчыга сатып акчасын жок кылат. Бирок бул жолу ал канчалык далбастаса дагы жети жагынан жети касапчы жети ач  карышкырдай талап, соттун алдына алып  барышат. Башы менен жер сүзсө дагы түзүк ой,  оң арга таппаган Шыпыр […]