Дооронбек САДЫРБАЕВ: Туугандын топурагы алтын

АҢГЕМЕ Эшикти жаңыдан ачканымда төрдөгү диванда отурган, далылары дагдайып аюудай болгон мага бейтааныш кара мурутчан киши ордунан тура калып, түз эле мени карай качырып сала бергенде, кайра чыга качууга чамам келбей, жалдырап туруп бердим. — О, балекет-мээнетиңди алайын сенин! — деди ал күркүрөп, өпкө-боорумду куушуруп, тумчуктура кучактап. — Балакет-мээнетиңди! Өлгөндөн калган туягым менин, аман-эсен барсыңбы? — Азырынча бармын го… бирок… Ал кайрадан сыга кучактап койгондо, оозумдан сөзүм ыргып, жаным алкымыма капталды. «Бул атайылап мени күм-жам кылганы келген неме болсо керек» […]

Дооронбек САДЫРБАЕВ: Кара мышык

АҢГЕМЕ Ассалоом алейкум, Жапар дос! Сак-саламат жатасыңарбы? Аяш күүлүүбү? Жаңы квартира алышты деп уктук. Кут болсун! Алыстан болсок да кубанчыңарга ортоктошпуз. Анткени, жаңы квартира алганда биз дагы кудум эле силер сыңары кубанганбыз. Анда, жаңы үйгө киргенибизде таң атканча музыка коюп, ырдап-бийлеп, кирпик каккан эмеспиз. Бир эле биз эмес, ошо жаңыдан квартираларынын ачкычтары колуна тийген 127 үй-бүлө — биздии болочок кошуналарыбыз да бала-бакыралары менен ошентин чыгышты. Таң атканча бака-шака, шаңкылдаган күлкү бирин бири жаңы конушу менен куттуктап, алган квартираларынын жагдайын айтууга […]

Дооронбек САДЫРБАЕВ: Топчу

АҢГЕМЕ «Телефильм» студиясында режиссер болуп иштеген, күйпөлөктөшүп бир жакка шашып, сиркелери суу көтөрбөй титиреңдешкен, кырс мүнөз кесиптештеринен өзүнүн жумшактыгы, токтоолугу менен өзгөчөлөнүп турган Ишенгазы деген таанышым бар эле. Ошол «оор-басырыктуу» курбум күндөрдүн биринде: «Эртең саат ондор ченде келип, мага жолугуп кетсин. Сөзсүз, келбей койбосун»,— деп бирөөлөрдөн катуу дайындап айттырып жиберген экен, атайы барып, ичкери кирүүгө руксат алып, жогору чыга баштадым. Анткени, алардын студиясы — бекерпоз немелер жөнү жок эле кирип-чыгып чыгармачылыкка залакасын тийгизбесин дегендиктенби, айтор, лифтиси жок, бийик имараттын эң […]

Дооронбек САДЫРБАЕВ: Телевизор алганда

АҢГЕМЕ Пендечилик да, турмушуң канчалык жакшырган сайын улам түзүгүн эңсейт экенсиң. Мына биз, Букеш экөөбүз жаңы үйлөнгөнүбүздө эскирип калган калпактай болгон репродуктордон эки эле номур болсо да, таңкы концерт укканыбызга кудуңдап сүйүнүп калаар элек. Эми «Латвия» деген килейген радиоприемникке алымсынбай, телевизор сатып алмакчы болуп, 3—4 айдан бери ченеп кийип, ченеп ичип, алган айлыгыбызды чогултуп жүрөбүз. Айрыкча, акыркы айда Букештин алып келген акчасы көзгө көрүнө түштү. Анткени, өкмөт врачтардын айлык акысын он сомго көбөйтпөдүбү. Ошентип, топтогон акчабыз телевизор турсун, стабилизаторун кошо […]

Дооронбек САДЫРБАЕВ: Төрт метр чыт

АҢГЕМЕ Үйлөнүп алдык. Айлык берген күнү атайы магазинге барып, Букешке арнап, роза гүлү бар көгүлтүр түстөгү 4 метр чыт сатып келдим. Келинчегим алып келген белегимдин жупунулугуна карабай мулуңдап сүйүнүп, чыттын бир учунан кармап, боюна ченеп көрдү да: — Абдан сонун чыт экен. Эртең көйнөк тигип алам. Карасаң, кандай жарашыктуу,— деди жан-алы калбай. — Кана,— деп бурула бергенимде, колумдагы авторучкамдан бир тамчы сыя чачырап кетип, жанагы чыттын кыргагына бармак басымдай көк-жашыл так болуп калды. — Каап, булгап койбодумбу… — Ой, эчтеке […]

Дооронбек САДЫРБАЕВ: Жылмаюу

АҢГЕМЕ Күнүгө эртең менен ушундай болот, улуу-кичүүгө карамай жок, ар ким алына жараша жулуна бермей. Сол бутум жерде, оң бутум жаңыдан тепкичке илингенде автобус ордунан козголду. Менден кийинкилер кыйлага чейин аны ээрчип чуркап келишсе да эч кимиси чыга алган жок. Бир аз жүрө түшкөнүбүздө динамиктен автобус айдоочунун колдураган добушу угулду: — Алдыга жылгыла, жолдош жүргүнчүлөр! Белет алгандан тартынбагыла, анын эч уяты жок. Майда тыйыны жоктор, акчаңарды бери узаткыла, менде толуп атат. Кызыл шапке кийген карындаш, жайлоодо жүргөнсүбөй кичине кыйгачтай турсаң […]