Кыргыз тилине кыргыздан өткөн душман жок

Башкасын айтпайлы, Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссия деген топ бар. Чү деген жерден эле ушул Улуттук комиссия курамындагылардын көзүнө такап көрсөтөр береги каталарды караңыздар (каталардын алды макаланын автору тарабынан атайы сызылды)! Ошол сызык түшкөн сүйлөмдөр катабы же ката эмеспи, баарыңыздар күбө болуңуздар! Адегенде Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жөнүндө ЖОБО дегенге көңүл бурсаңыздар, Жалпы жоболордун 1-пунктынан эле көзгө урунган каталарга чалынасыз. Мына алар: Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия […]