Айтмырза АБЫЛКАСЫМОВ: Дымак

(Аңгеме-тамсил) Жөжө короз энеси мекиянга нааразычылыгын билдирет имиш: – Мага жерде кык тытып, курт-кумурска терип жебей, бүркүт болуп шаңшып көктө учуп жүрүү гана ылайык эле, а сиз болсо мени тоок жөжө кылып ачып салыпсыз… Анда энеси: – А, балам, күнөө менде эмес, күнөө короз атаңда…Убагында үстүмөн канчалаган бүркүттөр шаңшып айланып учушпады дейсиң… Апапакай болуп андагы апаңды көрсөң болот эле… Ошолордон кызганып, баарыбызды үйүрүп айдап, бүжүрөтүп далдадан чыгарбай койбодубу!… Болбосо, сен да азыр көктү жиреп, асманда учуп жүргөн болот элең, чиркин! […]

Чала молдолорду чычалатаар фактылар

Парзы – Ата-энеден мурда Алланы ыраазы кылуу. Милдети – арабдардын каада-салтын кыргызга жайылтуу. Өнөрү – узун этек, узун сакал өстүрүү. Көздөгөнү – көп катын алуу. Идеалы – Өзбек ажы, Турсунбай Бакир уулу, Чубак ажы, Абдышүкүр ажы. Тилегени – Кыргызстанды ислам өлкөсүнө айландыруу. Аракети – караңгылыкты жайылтуу. Корккону – илим-билим. Башына келбеген суроо – Мухаммед пайгамбар башка диндеги ишенимдерге шек келтиргенби? Адаты – араб идеологиясын тотугуштай кайталоо. Үмүтү – бейиш. Мокочосу – тозок. Ээрчиткен көлөкөсү – шайтан. Чочуганы – теңирчилик. Сыймыгы […]