Эгемберди ЭРМАТОВ: «Уч, учуп кет, жерди ыплас унуткун!»

МЕНДЕГИ «МЕН» (Ыр түрмөк) I Жөлөп-таяр, жанын берер жан жолдош Адамың жок акак-талаада калдыңбы? Кыйын күндө сатып кетет жаман дос, Тең бөлүшпөйт азабыңды, кайгыңды. Ат көтөргүс арманың көп ичиңде, Сыр алдырбай, айгай салбай токтоосуң. Бир чөгүн суу бербейт бирөө ичерге Ойлойт: «Мейли алдан тайып жок болсун!» Чөкпө, жашып ойго өзүңдү алдырба! Өлүү дүйнө өлбөстүккө алпарбайт. Рухуңду көмүп салат тар жерге, Аркан менен жылбас кылып аркандайт. Көпкөк бийик асманың бар, унутпа! Ошол жакта сенин башат, угутуң. Көрпенделер камап койсо туюкка, Уч, […]