Мухтар Шаханов Кожогелди Култегиндин котормосунда

МУРУН “Адам болуу оңойбу толук кандуу, Алып таасир алптардан – калыптан бу,” – деп башкырдын акыны Мустай Карим Мени Расул Гамзатка алып барды. Тоолуктардын тоого тең деми бар да, Толкуп-ташып коштошкон эрип анда. Үч жылдан соң космонавт Севестянов Тааныштырды акынга мени кайра. Расул айтты: «Жаш талант сурап-нетсе – Баасын айтыш эң кыйын! Кубат жетсе… Иним, сенин ырыңды окубапмын, Бирок, музоо мурунуң турат эсте. Өзгөчөгө ойчулдар күлөбү дейм, Өзгөчөлүк – табигат тиреги бейм. Өнөрдө да эч кимге чаташтырбас Өз мурдуңдун болушун […]