Капар ТОКТОШОВ: Аксанат (Мекен шейиттерине түбөлүк таазим!)

(Киноповесть) Түн. Тамарке ичи көөдөй караңгы. Баласына жобурап жомок айтып жатат эне. -Ошентип Карасанатай орго түшүп, ага эч ким жардам бербей коюптур. Ошо күндөн ушу күн өзү казган ордо ыйлап отурат дейт. Ал эми Аксанатай улак, чаарчык, бөжөктөр менен дос болуп, боорукер, эр жүрөк, жакшы бала болуп чоңоюптур. Элин багып, жерин коргоп, айкөл хан болот… -Президент болот…- деп оңдоп койду бала. -Ооба, айланайын! Айкөл президент болот. Мамлекети май көл, сүт көл, адамдары ак ниет, аксанат, мээрман эл болуп, тынчтыкта, бейпилдикте, […]