Кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун Атамбаев менен коштошуусу

Ажонун оозунан ачуу сөздөр чыкса да, талап коюп чыккан Талас элинин талабына жооп берер, «жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт», ал сыйдан кетсе да, мен сыйдан кетпейин деп, каным кайнап турса да улуулук сыпатымдан жазбай унчукпай күтүп турдум. Болбоду… Анда эмесе акындык жолум менен айтчу сөзүм төмөнкү… «А король жылаңач турбайбы…» Ганс Христиан Андерсен Ордунан туруп басалбай, Ооруган башын жазалбай, Орденин берип жөн турбай Ой-тоонун башын дөөдүрөйт, Атынан айткым келбеди Памилясы  Атамбай… Титирей сүйлөп тиртеңдеп, Тийишпегин казакка. Тийише берсең тилиңден Кабыласың […]

Шайлообек ДҮЙШЕЕВ: Сүйүүлөрдүн ызасын ырдан чыгардым

* * * Мен өзүмдү атасыз, энесиз өскөн бала деп ойлодум да. Анан ошол баланы тагдыр эки айрылыш жолго апкелип ыргытыптыр. Азыр ойлосом, мен кай жол менен кетсем да талкаланып кетмек экенмин, ошондо азыркыдай заман болгондо дароо жеңил жолго, маселен, жеңил акча табуубу же башка жагына түшүп кетмек экемин. Иши кылса, кой дегенге кожо жок, өзүм өзүмө кан, бек болуп өстүм. Эжем издеп калганда кыдырып келип кимдин үйүндө болсом да батинкем турганын көрүп «ии, тирүү турбайбы, бул жакта экен» деп […]