Эл башкарган элитада абийир калбады

«…биз мамлекет тагдырын кимдерге тапшырып келатабыз? «Калайыкка кас» режимди орнотуп келгендерге». Алым ТОКТОМУШЕВ Коомдун эң абийирсиз катмары бүгүн бийлик төрүндө тайраңдагандар. Аларды эки жолку мамлекеттик төңкөрүш төргө чыгарды. Кантип? Биздин эл кыздыгын алдырып жиберген селкиге окшошуп калды. Ооба, байоо, энөө болгон үчүн алдатты. Тили буудай кууруп, асмандагы Ай менен Күнгө жеткирем дечү шылуундардын шайлоо сайын элге тил эмизгени – кыздык алганга чейинки эндекей эргулдун айла-амалынан башканы айттырбайт. Элди убадага боозуткандан кийин, элге далысын салган элита ошентип пайда болду бизде. Адатта, […]