V Эл аралык Махмут Кашкари атындагы аңгеме конкурсу

Мамлекеттерде аңгемелерди соңку тапшыруу күнү : 2018-жыл, 31-августь Мамлекеттик жеңүүчүлөрдүн жарыялануусу : 2018-жыл 30-сентябрь Мамлекеттик сыйлыкты тапшыруу аземи: 2018-жыл, октябрь-ноябрь Эларалык баалоо: 2018-жыл, ноябрь Эларалык байге тапшыруу аземи: 2018-жыл, декабрь Мамлекеттерде аңгемелерди кабылдоо жери: r_izatova@mail.ru Мамлекеттик байгелер: Биринчи орунга : 2.500 (Түрк лирасы) Экинчи орунга : 1.500 (Түрк лирасы) Υчүнчү орунга : 1.000 (Түрк лирасы) Конкурстун шарттары: 1. Конкурска катышуучулар аңгемесин белгиленген дарекке түздөн-түз колдон, электрондук почта же почта жолу аркылуу жибере алат. 2. Жиберилүүчү чыгармалар буга чейин эч кандай […]