Башкыр эл жомогу: Абзалил

Жаштайынан жетим калган Абзалил деген жигит жылкычылардан жылкынын куйрук-жалын сатып алып, андан жип өрүп базарга сатып жүрчү экен. Бир жолу ал бул ишин көл жээгинде кылып атса көлдүн ээси суудан чыгып сурап калды: — Эмне кылып атасың? — Эмне кылмак элем, жибимди өрүп бүтө калсам сенин көлүңдү сүйрөп кетейин дедим эле, — деди көл ээсинин аңкоо экенин байкаган Абзалил кууланып. — Көлүмө тийбе жигит, аның үчүн менден каалаганыңды ал, — деди чындап коркуп кеткен көл ээси. — Чын элеби! Менин […]

Уламыш: Акылдуу бала

Бир карыя келатса козу кайтарып жүргөн кичинекей бала жолугат. — Балам, кайсы айылдансың, кимдин уулусуң, бул кимдин малы? – деп сурайт карыя. — Өзүм сырты бүтүн, ичи түтүн айылданмын, тууган энемдин өгөй баласымын, баккан малым жоонуку, — дейт бала. — Жообуңа түшүнбөдүм, уулум. Жакшылап айтчы, — дейт карыя. — Айлымдын сырты бүтүн, ичи түтүн дегеним, биздин айылдагылар сырт көзгө ынтымактуу болуп көрүнгөнү менен ич ара түтүндөй быкшып, өз ара кырды-бычак болуп жашайт. Тууган энемдин өгөй баласымын дегеним, энем мени төрөгөнү […]