Сулайман Рысбаев: Торгой ырчы

ЖОМОК Илгери-илгери кыргыз элинде бир ырчы кедей жигит болуптур. Анын өнөрүнөн башка эч кандай оокаты болбоптур. Колундагы комузу — анын мал-мүлкү да, бар байлыгы да ошо экен. Эл аралап ырдап, аш-тойдо өнөр көрсөтүп, ата-энесин бакчу экен. Ырчы кедей комуз чертип, мукам үнүн созуп ырдап жатканда адамдар эле эмес, жаны жоктон тоо-таш да тыңшап угуп турчу дейт. Ал тургай, түрдүү түстө тилин безеген акын булбул да, көккө чыгып алып миң кайрып ырдаган торгой да ырчы кедейдин ырын тыңшап унчукпай калчу экен. […]