Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылычындагы» уюган ойлор топтому II

<<<<<<< Башы Баатыр менен күлүктүн аңызы алыстан угулат. Өзгөчө өнөрпоздордун кулагы сак болот. ♦ ♦ ♦ Киши канчалык көп жер көрсө, эл араласа ошончолук камы бышып,  кемтиги толуп,  калпысы түздөлүп,  ой-санаасы кеңийт. ♦ ♦ ♦ Эл казынасы чети оюлбас кен, учу-кыйры түгөнгүс кең. ♦ ♦ ♦ …азына,  көбүнө, агын суу,  кие чөбүнө, кыбыраган жандууга, алсызына,  алдууна, жаркын жүзү кирдебей, жашоо берип жамыга, кең караган Күн экен… алакчылап иргебей, жардың,  байың ким дебей, тең караган Күн экен… ♦ ♦ ♦ Ышкы […]