Каныбек ИМАНАЛИЕВ: Эне жалынычы

Кымбаттуу апалар, асылкеч айымдар, эжелер, жеңелер жана карындаштар, баардыгыңыздарды ажайып 8-Март майрамыңыздар менен куттуктайм! Бул «Эне жалынычы» деген ыр жана «Жалыныч» деген аңгеме Сиздерге арналат. Эне жалынычы Жалынып «жарыгым» деп эркелеткен, Кагылып как жүрөгү леп-леп эткен, Жашоодо жакшы адамдар арбын, бирок Жан кейип кыйналганда энемди эстейм. Айланып, чарп айланып, тегеренип, Алдыңан «кулунум» деп эбеленип, Жупжумшак алаканы кандай дары Маңдайдан бир сыласа эне келип. «Карааным», «каралдым» — деп, «чырагым» деп, Кечкисин чырагы өчпөй убайым жеп, Үшүсөң бооруна алып тез жылыткан Табына […]

Эсенбек КУДАЙБЕРГЕНОВ: Адам

(Жомок нугу) Качандыр бир кезде жер үстүндө аккан суу, чыккан чөптөн башкага залалы болбогон момун аял-эркек жашайт. Алар жалгыз гана уулдуу болуп, атын Адам коюшат. Бала ата-энесин тартып бейчеки бирөөнүн ала жибин аттабаган ак ниет болуп өсүптүр. Адам кол аякка жарап калгандан тартып үйдө энесинин, сыртта атасынын ишин улантып, алардын жанын тындырат. Баланын ата-энесин сыйлашы ушунчалык — «сен» деп, өйдө карап каяша кылбайт. Ошентип, Адам жетиле берди, ата-энеси карый берди. качан бала каруу-күчүнө толуп эр жеткенде, атасынын алып жүргөн отунун […]