Мар БАЙЖИЕВ: Жаңылуу

АҢГЕМЕ Шаарга күз ууру мышыктай жумшак басып, билинбей келет эмеспи. Күн кадимкидей бакырайып, асфальтты, үйлөрдүн чатырларын ысытып, бак-дарак көгөрүп, көчөлөргө көлөкөсүн салып, шаардыктарды коргогонсуйт. Бирок […]