Куба жомогу: Ыйык Лазардын көгүчкөнү

Торкавота деген негр чиркөөгө келип ыйык Лазарга таң эрте мергенчиликке чыгаарын, эгер эки көгүчкөн атса анын бирөөсүн өзүнө энчилерин айтып сыйынды. Ошол түн абдан суук болсо да, Торкавота таң ата эринбестен туруп, мылтыгын алып мергенчиликке жөнөдү. Токой аралап бир топ барып, алды жактагы бадалдардын арасынан жер чокуп оттоп жүргөн эки көгүчкөндү көрүп, жакшылап мээлеп атты эле, алардын бири бырпырап ордунда калып, экинчиси уча качты. — Ыйык Лазарь! Тигине сенин көгүчкөнүң сага баратат!  Энчиңди кабыл ал! – деп кыйкырган Торкавота эргул […]