Абийрбек АБЫКАЕВ: Аял барда эркек билбейт кейишти

Узун Сары Адыраңдап ойноок бала кезимде, Апам айтчу дагы бир сөз эсимде. Элес албай эске албаган ошол кеп, Эмнегедир эми келет сезимге. Согум союп, ырыстуусун чүйгүндөп, Жакшы туздап кургагыча илгин деп. Кургаган соң капка салып катырды, Узун Сары келет акыр бир күн деп. Эрдин сөзүн бек кармаган аялы, Катып жүрүп чүйгүндөрдү баягы: Узун сары киши келсе бир күнү Эрим айткан ушул го деп сыягы… Каткан этин салып берип узатты, Өттү убакыт кыскабы же узакпы. Үзүмчүлүк, күн узарып,  мал арык, Жут […]