Көсөмдүн көмүлгүс ойлору: Эркиндиктин баркы жана наркы

Президент кеңешчиси, филология илиминин доктору Салижан Жигитов менен үч күн БИРИНЧИ КҮН: Оомат кимдики эле? Орустардыкыбы? Биздикиби? — Салижан Жигитович, өзүңүз билесиз, кыргыз элинде СССР составынан чыгып, өзүнчө суверендүү мамлекет куруу идеясы анчалык күчтүү эмес эле. 1991-жылдын 17-мартындагы бүт союздук референдумда кыргызстандык калк ССР Союзунун сакталышын дээрлик бир ооздон колдобогон. Бирок «демократпыз» деп демиккен кыргыз интеллигенттери Кыргызстан өзүнчө мамлекет болсо мындан алда канча тың оокат кылмак, биздин тапкан-ташыганыбызды «борбор» (тергебей айтканда, Россия) соруп жатат деп келди. Айрым атуулдарыбыз Россия диктатынан кутулсак, […]