Эсен кызы Алтынай: Дүйшөндүн эмгеги жерде калган жок (№45 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» конкурсуна «Биринчи мугалим» повести 1963-жылы өзүнчө китеп болуп жарыкка чыккан. Чыгармада кыргыз элинин сабатсыздыктан билимге болгон умтулуусу,   ал жолдогу тоскоолдуктарды,   карама-каршылыктарды көрсөтөт. Чыгармадагы башкы каарман — мугалим Дүйшөн.  Мугалимдин милдети өлкөнүн көсөм жол башчысыныкындай эле жооптуу. Ошол көсөм өңдүү эле мугалим да көргөн,  укканын унутпоого тийиш. Акылы тунук,  сөзү даана,  элестүү,  так болуп,  мугалим аларды окуучуларына көркөмдөп жеткирүү жөндөмүнө ээ болуусу ылаазым,  илимди үйрөнүүгө да дилгир,  бул иште арып чарчоону билбеген,  чындыкты жана чынчыл адамды сүйгөн,  […]