Мезгил ИСАТОВ: Ак жазуу

ЭССЕ Гүлдөр жабыларда Кучактап бүт ааламды Бешиктей терметеби жылдыздарды?.. Он алтынчы октябрдын жазуучусу. Ак түн. Ак жазуу. Бирок көп нерселер жазылбай калат. Көңүлдүн жылдыздары гана […]

Мезгил Исатов: Бойдок бөлмөдө

ЭССЕ Бойдок күндөрүмдүн акыркы түнү. Бир аз башка, өзгөчө  болушу керек. Жарыктыктын ордуна эски бир шамды жактым. Жалтак жалындардын жалтак сезимдерге жолугушкан жери… Мен жана […]

Венера БӨЛӨКБАЕВА: Таш

ЭССЕ Үстүнөн өтүп баратып алдындагы аккан сууну дайыма эңкейип карап коём. Суу экөөбүздө кандайдыр бир жакындык бар, “окшошпуз”. Мелмилдейбиз, шарылдайбыз, ылайланабыз, тунабыз… Араба-машиналардын дөңгөлөктөрүнө, эки-төрт […]

Венера БӨЛӨКБАЕВА: Көздөр. Көздөр! Көздөр?

ЭССЕ (Ой-толгоолор циклинен) Муңдуу көз Кыш мезгили. Он алты жашта болсом керек. Апам мектепте жүргөндө апамды издеп, бир аял үйгө келди. Ысымын, эмне үчүн келгенин […]

Венера БӨЛӨКБАЕВА: Гүл

ЭССЕ Кеч күздө, бойлору мени менен тең ак, көк, кызыл, сары болуп топтолуп өскөн гүлдөрүм бажырайып ачылып алышкан. Жыпар жытын аңкытышып жазда эле ачылышса болбойт […]