Абдыкерим Муратов: Эстеликомания

Кечээ дем алышты Ысык-Көлдүн күңгөйү менен тескейин автожол менен кыдырып чыктым. Туристтик ноокан жакшы аяктап, эл айткандай «сары кыздын» да, «кара кыздын» да тойлору өтүптүр, жол четинде мал жайылып жүрөт. Кудайга шүгүр… Анан көп жаңылыктардын бири – жол боюна, көрүнөө жерлерге эстеликтер коюлуп жатыптыр. Калп айткан менен болобу – жайнап кетип атыптыр. Мени ушулар ойлонтту. Кыргыздын байыбай жатышынын, дүйнөлүк алдыңкы элдерге кошулбай жатышынын көп себептери бар, алардын бири «эстеликомания» дарты менен ооруп калгандыгы окшойт дедим. Мүрзөлөр эстеликке толгон, көчөлөр эстеликке […]