Мезгил ИСАТОВ: Чоң энемдин оюнчугу

ЭТЮД Бир колу күйсө, Бир колу жетпейт, Күнөөсүз күнөө… Бул көл толкуйт. Көкүрөгүнө кабат-кабат топтолгон белгисиз кайгысы толуп-ташып, жээкке майдаланып барып урунат. Чачырап сынган бермет […]