ФАЛЕС

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП  Илимдин түзүүчүлөрүнүн эң алгачкыларынан болуп эсептелген байыркы грек математиги, философ Фалес Милетский б.з.ч. 625-жылы Эгей деңизинин боюндагы Кичи Азияда жайгашкан гректердин соода шаарчасы Милетте төрөлгөн. Милет ошол кезде гректердин базарлары быкбырдай кайнап турган кооз шаар болгон. Фалес өзү соодагер экен. Египетке, Орто Азияга саякат жасаган. Саякатта жүрүп египеттик жана вавилондук математиктердин жана астрономдордун мектеби менен таанышкан. Фалес саякаттан өз мекенине келээр замат сооданы такыр таштаган. Калган өмүрүн илимге арнаган. Бардык нерсенин башталышы – суу, бардык нерсе суудан […]